شناسنامه kamelia
 
نام kamelia
تماس با من
جنسیت زن
سن 44
درباره من حوا نیز می توانست نبیند.... اما دید می توانست هیچ نپرسد.... اما پرسید می توانست عبور... کند از درخت سیب اما من دختر خلف اویم اوارگی بهای سیب چیده نبود اوارگی کیفر جسارت حوا بود

کشور ایران  
شهر ُتهران

تحصیلات داروساز  
شغل  
سرگرمی ها سینما نمایش ادبیات رقص وشراب  
علاقه مندی ها رفتن به ناکجا اباد