X
تبلیغات
رایتل

لاله سیاه

Black Tulip


پرندگان وقتی روی شاخه درختی می نشینند از ترس اینکه به سمتشان تیری رها  شود با کوچکترین صدایی پرواز می کنند ، اما تو چرا  پریدی ؟ اینقدر صیاد صفت بودم !!! وجودت یک حصار محکم اطراف دلم بود . میدانی وقتی حصار در سرزمین گرگها  تمام شود  چه می شود ؟؟؟ و بدتر از آن میدانی وقتی حصار تمام شود  و تو نیز انگیزه ات را از دست داده باشی چه می شود ؟؟ دیگر فقط منتظر می مانی تا از هر سو کسی به تو حمله کند .. گرگ ها  احساس انسان را از چشم هایش می فهمند ، گرگ هم نبودی !!! کسی که نه پرنده باشد و نه گرگ  ، قطعاً خودش هم نمی داند چیست وچه می خواد......

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 09:28 ب.ظ | نویسنده: kamelia | چاپ مطلب 0 نظر

همه شب
سجده برآرم
که بیایی
تو به خوابم ....

ودر آن
خواب
بمیرم
که تو آیی وبمانی..

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 11:23 ب.ظ | نویسنده: kamelia | چاپ مطلب 0 نظر

یَلدا ،
آخرین دلبری پاییز است !

مانند زنَی که درست
لحظه رفتن
گیسوان بلندش را
باز می کند !

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 11:22 ب.ظ | نویسنده: kamelia | چاپ مطلب 0 نظر

ای کفشی که همیشه پایت را می زند،
فرقی نمی کند، تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه
هر مسیری را با او همقدم شوی
باز هم دست اخر به تاول های پایت می رسی.
ادم ها هم به کفش ها بی شباهت نیستند
کفشی که همیشه پایت را میزند
ادمی که همیشه آزارت می دهد
هیچ وقت نخواهد فهمید،
## تو چه دردی را تحمل کردی##
تا با او همقدم باشی .....!!!

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 11:14 ب.ظ | نویسنده: kamelia | چاپ مطلب 0 نظر


پیشنهادهائی برای زنانی که می خواهند مدیرعالی یاانسان تاثیرگذار باشند:
مدیریت وتوانمندی پدیده تصادفی نیست بلکه نیازمند دانش وتجربه است.درمدیریت سن وجنس مهم نیست بلکه توان رهبری اهمیت دارد که آموختنی است وهرکس میتواندآنراکسب کند.زنان همانند مردان استعداد بالقوه ای برای مدیریت ورهبری دارندولی برای شکوفا کردن وبا لفعل نمودن آن استعدادها، اقدامات ذیل راانجام دهند:
1-اعتمادبنفس،اشتیاق وشجاعت لازم رابرای مطرح کردن اندیشه های خودداشته باشید.موقعیت امروزشما،نتیجه افکارواعمال گذشته تان است،افکارواعمال امروزیت ،فردایت راخواهدساخت.
2-در این جهت کار کنید که رهبر بر جسته ای باشید نه صرفا" یک انسان مطیع وبی تاثیردرجامعه.
3-بلند پرواز ومتفکر باشید، برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی وتازه وقت بگذارید.نه ظالم باشیدونه ظلم پذیر،ظلم پذیربودن بدترازظالم بودن است.
4-زیاده ازحد احساساتی و مهربان نباشید،مسائل کسب وکاررا شخصی نکنید وبه کمترازآنچه شایسته شماست رضایت ندهید،با یک لبخند قاطع باشید وازهویت خود دفاع نمائید.
5-اگراطلاعات عمومی وآگاهی خودرابه روزنکنیدنقش موثری درجامعه نخواهیدداشت.برای ایفای نقش موثرمادری بایدباادبیات دوران جدیدآشناشوید،درغیراینصورت شکاف شمابانسل جوان زیادتر خواهدشد.
6-برای کسب دانش ومدارج بالااقدام کنید،تولیداستدلال کنید،نگرش خلاق داشته باشید،علم وحقیقت راواردزندگی خودکنید.مطمئن باشیدتکامل آزادهرفردشرط تکامل آزادهمگان است.
7-روی این هدف کارکنید که برنامه ریزاستراتژیک بهتری باشید نه فقط یک فرد سختکوش ومطیع.
8-مراقب باشید رقابت شما با زنان دیگر به حسادت تبدیل نشود،بجای حرف پراکنی وپرداختن به حریم خصوصی دیگران،به آینده خود وجامعه بیندیشید.همواره استقلا ل مالی خودراحفظ نمائید.
9-صریح الهجه ومنعطف باشید،نگوئید من تغییر نمی کنم بلکه تغییر پذیروتحول گرا باشید.
10-به مسائل عمومی جامعه ومهارتهای زندگی مردم بپردازید.اطلاعات عمومی وبین المللی خودرابالا ببرید.برای ورودبه نهادهای تصمیم گیری وسیاستگذاری های کلان(مجلس،دولت وشوراها) تلاش کنید.تنهاکسب تحصیلات عالی کافی نیست،تلاش کنیددانش ومطالبات خودرابه قانون تبدیل نمائید.
11-انتقاد راچه سزاوار باشد وچه نباشد همیشه وازهمه بشنوید،برای اینکه انتقاد به شما فرصت می دهد تا به درون باز گردید وبرای بهتر شدن مهیا شوید.
13-شهامت وجسارت داشته باشید،تنهابفکرفرزندنباشید؛خودشمانیزاززندگی لذت ببرید.
14-این رابدانید زندگی کردن مانند دوچرخه سواری است،اگر حرکت رو بجلو نداشته باشید سقوط می کنید.
15-اینترنت وشبکه های اجتماعی بزرگترین دانشگاه هستند،روزانه 2ساعت ازآنهااستفاده نمائید.
16-راههای خوشبختی راکسب کنیدومنتظرخوشبخت شدن توسط همسریاغیره نباشید.
17-نقض حریم خصوصی زنان دیگر،بروزدادن رفتارهای سبک کننده،حسادت وچشم هم چشمی ازموانع ارتقای جایگاه مدیریتی زنان است.امروزه بسیاری ازرهبران موفق،هنرمندان،کارآفرینان ودانشمندان دنیازن هستند.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 11:12 ب.ظ | نویسنده: kamelia | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 74 )
   1      2     3     4     5      ...      15   >>
صفحات